Make your own free website on Tripod.com

PUSAT KOKURIKULUM NEGERI SELANGOR

JABATAN PELAJARAN SELANGOR

KEM TEKALI

LOT 4988, JALAN KG. SUNGAI TEKALI

43100 HULU LANGAT, SELANGOR

TEL/FAKS : 03 9021 7352

 

Jabatan Pelajaran Selangor

Unit Kokurikulum

d/a Tingkat 2, Kompleks PKNS

40000 Shah alam

03 55189217/18 Fax 03-55189208

 


BORANG TEMPAHAN TAPAK

 

 


Nama Penempah

 

Telefon

Alamat Pejabat

 

Telefon

Nama Program

 

Tarikh

Program

Membuat Tempahan

 

 

Anggaran Sasaran

Murid

Lelaki

Perempuan

Guru

Pegawai

Lelaki

Perempuan

 

 

 

 

Sumbangan

Tempahan

Lain-lain

Pegawai Menerima

 

 

 

Akuan Penempah

Saya mengaku untuk mematuhi segala syarat dan peraturan yang telah ditetapkan

 

 

SYARAT TEMPAHAN

 

1.                   Tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya SATU BULAN sebelum satu-satu program dijalankan.

2.                   Semua tempahan mestilah diikuti dengan SURAT MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN TAPAK PUSAT KOKURIKULUM NEGERI SELANGOR serta PERMOHONAN KHIDMAT BANTUAN JURULATIH (jika perlu) berserta dengan KERTAS KERJA / JADUAL PROGRAM. (Kepada Pengarah Pelajaran Selangor- U.P. Penyelia Pentadbiran PKN)

3.                   Tempoh SATU MINGGU diberikan untuk membuat pengesahan atau permohonan tuan / puan dibatalkan tanpa sebarang notis.

4.                   Pihak Pengurusan Pusat Kokurikulum Negeri Selangor berhak membatalkan tempahan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum program jika kem diperlukan oleh pihak KPM, JPN dan PPD. (diutamakan)

5.                   Segala urusan permohonan / kebenaran / tindakan membawa pelajar perlu dipatuhi dan adalah tanggungjawab pihak tuan.(Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000 30 Mac & 10 Mei 2000 serta Peraturan Pelancongan Sekolah 1957). Setiap penyertaan 10 orang pelajar, 1 guru / pegawai pengiring perlu disertakan.

6.                   Peraturan Am Pusat Kokurikulum Negeri Selangor perlulah dipatuhi dengan sepenuhnya dan kerjasama diutamakan.

 

Ke Arah Terbaik Towards The Best